Energetické zářiče Jaroslav Králík na Firmy.cz

Dinamika Technologies

HRV monitor
Lotos - Onix - Lifeline

Ze všech rytmů, které určují kvalitu života lidského organismu, je variabilita srdeční frekvence velkým zdrojem informací o těle jako celku. Přístroj Dinamika Technologies je jednokanálové EKG, které měří právě variabilitu srdečního rytmu a pomocí softwaru (Lotos,Onix,Lifeline) z ní dokáže analyzovat činnost srdečně - cévního, autonomního a centrálního nervového systému. Přístroj je vhodný pro lékaře, terapeuty, sportovní trenéry, kouče i léčitele.

Novinka: Heart Vision!

Lotos, Onix a Lifeline nahradil Heart Vision, který propojil předchozí softwary a je obohacen a vylepšen o další funkce, indexy a možnosti variability srdečního rytmu. Vznikl ve společné spolupráci ruské firmy Dinamika Technologies a centra Oberonic a je určen pro naše klienty a zájemce o tuto metodu z ČR a SR. Postupně je software pro uživatele stále vylepšován a aktualizován a je centrem Oberonic plně podpořen školením přístroje i metody HRV.

Nově pro Vás máme diagnostikovaní celostního zdravotního stavu pomocí přístroje dignostika.

Princip měření: Srdeční frekvence se v průběhu 24 hodin periodicky mění především v závislosti na tonizaci SA-uzlu sympatickým a parasympatickým autonomním nervovým systémem. Sympatikus srdeční frekvenci zvyšuje, a naopak parasympatikus ji snižuje. Tato vzájemná interakce způsobuje proměnu časových intervalů mezi údery srdce, a právě tato proměnlivost, nepravidelnost srdeční frekvence je považována za indikátor zdravého a flexibilního organismu. Můžeme říci, že variabilita srdeční frekvence představuje periferní index interakce „mozek-srdce“ a zároveň psychofyziologický marker adaptace a flexibility organismu ve smyslu udržování homeostázy. Použití přístroje:

K okamžité analýze funkčního stavu organismu, např. u lidí se somatickými a psychickými poruchami, s krátkodobou nebo dlouhodobou únavou, při monitorování akut. a chronického stresu, mentální zátěže, emočních stavů, nefarmakologických terapeutických intervencí (např. zvládání stresu).K analýze funkčního stavu organismu sportovců, především zjištění stavu přetrénování a únavy a v nastavení řízení tréninkového procesu. Indexy variability srdečního rytmu jsou převedeny do ukazatelů celostní medicíny, takže se přístroj dá využít i v terapii TČM, Ájurvédy atd.V monitorování oblasti terapeutické nebo harmonizační činnosti, např. masáže, meditace, cvičení, kdy provádíme analýzu přístrojem před a po, uděláme porovnávací analýzu a vyhodnocujeme změny frekvence srdce. Tím okamžitě zjistíme reakci těla a efektivnost dané terapie a harmonizace. Můžeme také sledovat působení užívání doplňků stravy, bylin, změny stravovacích návyků na organismus v dlouhodobém horizontu našich terapii. Variabilita srdečního rytmu je také velmi citlivou, avšak nespecifickou analytickou metodou i při onemocnění srdce a srdečních větví bloudivého nervu (nervus vagus) a má další mnohá využití v oblasti terapie, lékařství a vědy. Přístroj je vhodný jak pro specialisty celostní medicíny (terapeuty, léčitele, maséry, cvičitelé jógy atd.), tak i pro lékaře, sportovní trenéry, výživové poradce, fyzioterapeuty, kouče atd. Dále je přístroj vhodný i k domácímu použití pro dlouhodobý monitoring zdraví, biofeedback a práci s vlastním tělem a dechem. Přehled komplexních záznamů:

Záznam EKG – monitorování ukazatelů funkčního stavu v reálném čase Posouzení stavu kardiovaskulární adaptace a reaktivity autonomního nervového systému pomocí analýzy rozptylu-rozdílu Míra rovnováhy parasympatické a sympatické složky autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy srdečních frekvencí. Analýza samoléčebného potenciálu s indexem stresu, kortizolu, vitální síly a indexem centralizace CNS - ANSPosouzení neurohormonální regulace a energetických zdrojů těla pomocí neurodynamické analýzy Hodnocení současného psycho-emocionálního stavu pomocí metody mapování biorytmu mozku Posouzení úrovně a adaptace organismu a úrovně harmonizace biologických rytmů s využitím metody fraktální analýzy Stanovení biologického věku pacienta (rozdíl kalendářní / biologický věk)Analýza funkčního stavu páteře Analýza variability srdeční frekvence je převedena do integrálních ukazatelů celostní medicíny (TČM, Ájurvéda) např. aura, čakry, meridiány atd. Modul řízeného dýchání – biologický biofeedback Zvuková nahrávka pro harmonizaci organismu E-katalog klientů s funkcí importu dat z programu do programu. Současné reprezentace výsledků dvou průzkumů s výhledem na srovnávací analýzy Tisk a ukládání (pdf, jpg) přehledných výsledků průzkumu.

Máte zájem o Diagnostiku?


Výrobce uvádí: Jednokanálový elektrokardiogram (EKG) Heart Vision je softwarová/hardwarová jednotka pro měření srdečních rytmů lidského těla, která monitoruje 300 úderů srdce (cca 5 min. záznam). Pomocí matematických algoritmů přístroj vyhodnocuje především procesy kontroly srdeční frekvence a více než 50 hodnotících parametrů časové, geometrické, nelineární a frekvenční dom..

-LOTOS-

LOTOS je určen pro komplexní studium funkčního stavu lidského

těla.Metoda je založena na patentované technologii hloubkové analýzy variability srdeční frekvence, kterou vyvinula ruská společnost Dinamika Technologies. Při vytváření systému byl proveden mnohaletý výzkum v oblasti analýzy elektrokardiogramu, na jehož základě bylo vyvinuto množství vysoce informativních ukazatelů pro vyhodnocení funkčního stavu lidského organismu.

Software Lotos se používá na vyhodnocení stavu srdce, oběhového systému, vegetativního (autonomního) a centrálního nervového systému a ukazuje nám případné odchylky od normálu. Informuje nás o spotřebě energie organismu a díky zpětné vazbě i o využití samoregulace organismu.
Během několika minut dokáže u klienta posoudit stav vegetativní a neurohumorální regulace. Dále psychoemocionální stav díky spektrální analýze srdce a vyhodnocení působení větve sympatiku a parasympatiku, tím i mimo jiné ukáže, jak zatěžující je dlouhodobý stres na organismus.
Dokáže vypočítat biologický věk klienta a zařadit ho nad nebo pod normu průměrných hodnot komplexu zdraví věkové skupiny klienta v době průzkumu.
Pomocí pravidelných vyšetření sleduje účinnost různých terapií, doplňků stravy atd.
Může také poskytovat grafické znázornění okamžité odezvy těla na různé meditace, cvičení, celostní terapie, např. můžete tady a teď zjistit jak se změní parametry hodnot klienta před vaší masáží nebo terapii a po masáži, terapii.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LOTOS, který analyzuje především regulaci autonomního nervového systému. Software mimo jiné ukazuje psycho-emocionální stav klienta a tím i jak hluboké je destruktivní působení stresu na organismus.

-ONIX-

Se softwarem ONIX se dále přístroj zaměřuje na celostní medicínu (TČM, Ajurvéda) a testuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou (Mp3) nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta) a je velkým pomocníkem pro lékaře nebo terapeuty, kteří se zabývají právě celostní medicínou a poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu.

To, co je v indické medicíně nazývané "čakry" nebo v čínské medicíně "meridiány" není ve skutečnosti nic jiného, než různé způsoby analýzy stavu nejsložitější energetické matrice, kterou představuje lidský organismus.
Z pohledu východní přírodní filozofie, prvním příznakem onemocnění je zpomalení tempa hromadění a spotřeby energie ve vnitřních orgánech. V tomto případě orgán, který nemůže přijímat a vydávat potřebné množství energie, reaguje různými chorobnými projevy, které závisí na tom, zda tento orgán vykazuje přebytek nebo nedostatek energie.
Současné metody sledování srdečních rytmů umožňují s matematickou přesností popsat procesy hromadění a spotřeby energie v orgánech našeho těla. Na to, aby buňka dostala potřebné množství energie v potřebném rytmu, každý orgán "odešle požadavek" srdci. Právě to je důvodem, proč se stav rovnováhy spotřebované a nahromaděné energie odráží ve frekvenci srdce.
Po záznamu EKG a analýzy srdeční frekvence v různých frekvenčních pásmech můžeme vidět odraz procesů, které probíhají ve vnitřních orgánech člověka na buněčné úrovni, a tímto způsobem získat představu o stavu těchto orgánů. K zobrazení energetického stavu organismu je určen režim, který se v terminologii východní medicíny nazývá "Aura".
Analýza energetických procesů uvnitř lidských orgánů, tj. procesů, které nacházejí svůj odraz v srdečních rytmech, nám umožní zformulovat integrální ukazatel, který bude objektivně odrážet kvalitu činností kardiovaskulárního, centrálního nervového, endokrinního a vegetativního systému. Tento ukazatel bude svým fyzickým obsahem blízký k pojetí aury v tom smyslu, jak ji chápali východní léčitelé.
Software "ONIX" umožňuje nejen přehledně popsat reakci organismu na působení různých léčebných procedur, ale také zobrazit procesy, probíhající v organismu ve formě a s pomocí termínů, které jsou používány v praxi východní medicíny. Software "ONIX" je určen pro kontrolu stavu zdraví, zejména při užívání biologicky aktivních doplňků stravy, léčebném půstu, rozličných druzích masáží, cvičení jógy a různých jiných duchovních praktik.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru ONIX, který analyzuje auru, čakry, meridiány, komponuje zvukovou nahrávku pro relaxaci přímo pro klienta, určí typ a dietetiku podle Ajurvédy (poměr jednotlivých dóš a pět hlavních elementů u klienta).

-LIFELINE-

Další software LIFELINE disponuje mino jiné zátěžovým testem (do jaké míry a jak rychle se klientův organismus vypořádá s momentální fyzickou zátěží - jak silné jsou vnitřní kompenzační reakce těla) a můžete v něm spustit i program řízeného dýchaní, přímo nastavený a vypočítaný podle momentální analýzy kardiogramu daného klienta.

Ukázka několika vyhodnocovacích šablon softwaru LIFELINE, který disponuje mimo jiné zátěžovým testem a můžete v něm spustit i řízené dýchání.

  • Zdroj: Centrum oberonic
Přístroj Dinamika Technologies nenahrazuje lékařskou péči ani klasické, klinické, vícekanálové EKG. Dinamika Technologies analyzuje variabilitu srdečního rytmu a slouží k nastavení změn zdravého životního stylu. Pro EKG vyšetření srdce kontaktujte svého lékaře!

Vaše spokojenost mě žene vpřed

Ve svém oboru se pohybuji již mnoho let a zakládám si na tom, aby nebyl ani jeden jediný zákazník nespokojený. Vašich upřímných referencí si velmi vážím; jsou pro mě nejvyšší odměnou.

Spokojený zákazník je nevětší odměnou

Dobrý den, pan Králík je velmi šikovný a nadšený pro svou práci, jeho orgonity jsou krásné a silné. Úžasně vnímá svět energií, které nás obklopují. Své orgonity vyrábí "na míru" a s láskou. Cítím v jejich blízkosti dobrou energii. Jeho přístup je přátelský a laskavý. Pobyt u něho v pyramidě byl pro mě též příjemným novým zážitkem. Děkuji za vse!

Renata B.

Tímto bych ráda moc poděkovala za výrobu orgonitu “na míru” přímo pro mě podle mých oblíbených kamenů a podle nacítění se na moji osobu 😊 orgonit má velkou sílu a je to pro mě velký pomocník při meditacích a krásně harmonizuje prostor v kterém spím. Všem kdo přemýšlí o pořízení orgonitu moc doporučuji, určitě splní nad míru Vaše očekávání. 😊

Martina Š.

Vaše pyramidy jsou úžasné, můžu je vřele doporučit všem, kteří chtějí začít se sebou něco dělat, mít lepší náladu, radostnější život a tím pádem i lepší zdraví. 😊

Jaroslava

Dobrý den,za pyramidku jsem moc ráda,má se u mě dobře,jde z ní cítit skvělá energie a mnohem lépe se mi spí ještě jednou děkuji. 😊

Hana R.

Od pana Králíka jsme zakoupili velkou orgonitovou pyramidu, která v podstatě ze dne na den zlepšila významně zdravotní stav všech členů rodiny. Po její další aktivaci a posílení přidáním dalších orgonitů v pyramidální sestavě na pozemku zahrady se její účinek znásobil, a byl citelně znát i v mé ordinaci, vzdálené 15km. S odstupem času vnímám pozitivní účinky energie orgonitů a pyramid nejen na fyzické a psychické zdraví, ale i na kvalitu vody a okolního prostředí celkově. Děkuji panu Králíkovi.

Kateřina K.

Od pana Králíka jsem si nechal vyrobit velký orgonit na míru, na zrušení závisti sousedů, která roky blokovala úspěšný rozvoj mého domu. Pan Králík k výrobě přistupuje velmi zasvěceně a pyramida je prostě nádherná už na pohled. Hned po první noci pociťujeme klid, dostatek energie a těšíme se, že rekonstrukce budou teď už probíhat hladce a bez věčných komplikací a problémů. Dodání bylo poměrně rychlé, komunikace výtečná, rád jsem si nechal poradit.”

Daniel B.

Napište mi zprávu

Najdeme pro vás společně to nejlepší řešení přímo na míru. Jsem zastáncem vysoce individuálního přístupu.

Každému věnuji potřebný čas na to, aby byl konečný produkt dokonalý.


Co spolu pro váš kvalitnější život uděláme nyní?

Pole označené *hvězdičkou jsou povinná.
Děkuji za projevenou důvěru. Moc si toho vážím.
Ajaj, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím ještě jednou. Děkuji Vám.